top of page
Yihe khung hẹp nhôm kính trắng đen

Yihe khung hẹp nhôm kính trắng đen

Sản phẩm này là một sản phẩm mới ra mắt vào năm 2019. Nó có đặc điểm là khung đặc biệt mỏng và sử dụng trụ khóa từ, khi cửa được đóng lại, trụ khóa sẽ tự động đóng cửa lại bằng từ tính.

Yihe khung hẹp nhôm kính trắng đen

9.980,00HK$Giá
    bottom of page